Foreningen Kulturhuset Gleng er en politisk og livssynsnøytral medlemsforening som har som formål å skape et bredt kulturtilbud i Sarpsborg. Foreningen har ca. 120 medlemmer og 35 medarbeidere som på dugnad drifter Glenghuset i Dronningensgate 34, Sarpsborg.

Glenghuset er et gammelt bedehus fra førsten av 1900- tallet og som i dag eies av Betong Bygg Eiendom. Eiendomsselskapet låner ut huset gratis til foreningen Kulturhuset Gleng og er dermed foreningens største bidragsyter sammen med Sarpsborg kommune. Foreningen har også andre samarbeidspartnere som muliggjør driften av huset.

Styret i Foreningen Kulturhuset Gleng har siden årsmøte i 2020 bestått av

  • Pål Martinsen, styreleder
  • Solbjørg Kampenes, nestleder
  • Lars Grunde Olsen, styremedlem
  • Lars Østli, styremedlem
  • Silje Krosby- Sæther, styremedlem
  • Rolf T. Undhjem, styremedlem
  • Brith Nilsen, 1 varamedlem
  • Dag Spydevold, 2 varamedlem

 

Den daglige driften administreres av:

Pål Antonsen, daglig leder
paal@glenghuset.no
Tlf: 915 12 100


Medlem

Medlemskap i foreningen koster 350,- kr. pr. år. For medlemmer under 20 år koster det 50,- kr. pr. år. Medlemskap gir stemmerett på årsmøte og på de fleste konserter gis det rabatt i form av medlemspris. Medlemmer mottar også jevnlige nyhetsbrev pr. mail. Ved innmelding ta kontakt med daglig leder.

Medarbeider

For å drifte huset og gjennomføre alle arrangement trenger vi stadig flere medarbeidere. Som godtgjøring for dugnadstimene får medarbeiderne som jobber minst en gang pr. måned gratis inngang på alle Glenghusets arrangement. Ønsker du å bli medarbeider så ta kontakt med daglig leder.

Annonsører

Sponsorer